Offentliggörande av memorandum

Regulatory
Den 22 november 2016 inleds teckningstiden i AcouSort AB:s (“AcouSort”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.acousort.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Teckningstiden löper till och med den 6 december 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs AcouSort 11 MSEK före emissionskostnader. AcouSort har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden.

Planerade investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer AcouSort att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via anmalan@sedermera.se.

Datum och Arrangemang Plats Anmälan
tid
22 Frukostträff Sedermera Anmälan sker via mail
november med FondkommissionNorra tillanmalan@sedermera.se
2016, Sedermera Vallgatan 64Malmö
cirka Fondkommission
08:30
-10:30
23 Lunchträff hos AktieTorgetMäster Anmälan sker via mail
november AktieTorget Samuelsgatan tillinbjudan@aktietorget.se
2016, 42Stockholm
12:00 –
13:15
2 december Lunchträff med Elite   Park Avenue Anmälan sker via mail
2016, Sedermera HotelKungsportsavenyn tillanmalan@sedermera.se
11:40 – Fondkommission  
13:00 36Göteborg

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AcouSort i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta: 

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040 – 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2016.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.