Nyemission inför notering på AktieTorget övertecknad

Regulatory
Den 6 december 2016 avslutades teckningstiden i AcouSort AB:s (“AcouSort”) nyemission om högst 11 MSEK. Nyemissionen tecknades till cirka 76,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 695 procent. Genom nyemissionen tillförs AcouSort cirka 1 340 nya aktieägare och 11 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 12 december 2016. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 9 januari 2017.

VD Torsten Freltoft kommenterar

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att teckna aktier i AcouSorts nyemission. Det är glädjande att se det stora intresse som finns för AcouSort och det vi arbetar med – att sortera celler med ultraljud. Genom likviden vi tillförs från nyemissionen kommer vi att kunna fortsätta arbetet med implementeringen av våra utvecklings- och kommersialiseringsplaner för att inrikta vår teknologi mot klinisk diagnostik.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 76,5 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 2 000 000 aktier nyemitteras. AcouSort tillförs därmed 11 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Med anledning av det omfattande intresse som visats i nyemissionen har det ej funnits möjlighet att tilldela en minsta teckningspost om 900 aktier till samtliga tecknare i nyemissionen. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum.

Planerad notering på AktieTorget

AcouSort är godkända för notering på AktieTorget. Första dag för handel är planerad att bli den 9 januari 2017.

Antal aktier och aktiekapital

När AcouSorts nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 7 512 500 stycken och aktiekapitalet till 751 250,00 SEK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till AcouSort i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.