Lovande resultat i AcouSorts senaste förstudie med Instrumentation Laboratory

AcouSort har slutfört sitt senaste projekt tillsammans med Instrumentation Laboratory (IL). Projektet avser en förstudie kring generering av blodplasma i syfte att utöka användningen av AcouSorts teknik till ytterligare IL-produktlinjer. Resultaten har varit mycket lovande och öppnar möjligheter för ytterligare projekt kring separation av blodplasma tillsammans med IL.

– Vi är mycket nöjda över att det senaste projektet tillsammans med IL genomförts framgångsrikt och att resultaten som uppnåtts visar en betydande potential. Vi har under de senaste åren lyckats stärka vårt nära samarbete ytterligare och ser nu fram emot att kunna fortsätta anpassa vår teknik för att passa in i fler av IL:s produktlinjer. Genom det framgångsrika genomförandet av projekt som detta fortsätter vi vår resa med målet att ingå nya OEM-samarbeten, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Det nya projektet baserades på det framgångsrika samarbetet mellan AcouSort och IL som pågått under de senaste åren och är ett viktigt steg för att genomföra strategin att bli den föredragna leverantören av OEM-komponenter för blodseparation och att utvidga produktportföljen. Med de lovande resultaten från det nyligen slutförda projektet förväntas ytterligare samarbetsprojekt initieras redan senare i år.

De senaste åren har AcouSort haft sex samarbetsprojekt med IL gällande utveckling och anpassning av AcouSorts teknik för användning i företagets produkter. Inom diagnostiksektorn är IL ett världsledande internationellt företag med flera produktkategorier med fokus på patientcentrerad bloddiagnostik.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.