Flaggning i AcouSort AB

AcouSort AB (“AcouSort”) meddelar idag att, som ett resultat av utspädning med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen, har Stefan Scheding och Freltec ApS (helägt av bolagets VD Torsten Freltoft) minskat sina respektive aktieinnehav i AcouSort till under 10 procent.

Stefan Scheding äger 840 600 aktier i AcouSort, vilket före utspädning motsvarade 11,19 procent av röster och kapital i bolaget. Som ett resultat av utspädning motsvarar det efter registrering av nyemissionen 8,39 procent av röster och kapital i bolaget.

Freltec ApS (helägt av bolagets VD Torsten Freltoft) äger 827 100 aktier i AcouSort, vilket före utspädning motsvarade 11,01 procent av röster och kapital i bolaget. Som ett resultat av utspädning motsvarar det efter registrering av nyemissionen 8,26 procent av röster och kapital i bolaget.