Det prestigefyllda amerikanska National Institute of Health blir en återkommande kund till AcouSort

2017 köpte US National Institute of Health (NIH) den första AcouWash-prototypen för tvätt av celler som del av en ny metod för övervakning av cancerbehandlingar som de utvecklade. AcouSort har nu fått en order från NIH på det nya AcouWash 2-systemet.

Sedan 2017har NIH-forskare genomfört en studie som jämför AcouWash-baserad celltvätt med ett konventionellt centrifugeringsbaserat protokoll. Resultaten har publicerats i Scientific Reports, en tidskrift från Nature Portfolio och validerar framgångsrikt AcouWash för den avsedda applikationen. Studien är en del av ett större NIH-projekt som syftar till att utveckla en klinisk process för att övervaka olika cancerbehandlingar.

Som ett resultat av framgången med att ersätta centrifugering med akustisk separation med hjälp av AcouWash har NIH nu beslutat att köpa en AcouWash 2 för att ytterligare optimera det nya protokollet. Det nya AcouWash 2-systemet erbjuder betydande fördelar som förbättrad kapacitet och stabilitet i prestanda.

“Den framgång vi har haft i samarbetet med American National Cancer Institute vid NIH är extremt uppmuntrande och markerar ett viktigt steg mot framtida integration av vår teknik i olika applikationer för cancerbehandling. Det validerar också vår strategi att låta våra kunder använda våra benchtop-system som innovationsplattformar när de utvärderar vår teknologi. Slutligen innebär ett andra inköp från en erkänd referenskund som NIH den bästa kvalitetsstämpel man kan få i vår bransch”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.