Betydande tekniska framsteg i AcouSome-projektet – två nya patentansökningar inlämnade

I augusti 2022 tilldelade European Innovation Council (EIC) AcouSort-projektet AcouSome 26 miljoner kronor för att utveckla banbrytande teknik som möjliggör exosombaserad diagnostik. Syftet med projektet är att utveckla ett kostnadseffektivt akustofluidiskt tunnfilmsaktiverat chip för separation av extracellulära vesiklar från blod. Innovationsprojektet, som startade i början av 2023, har redan gjort betydande tekniska framsteg, vilket resulterat i två nya patentansökningar.

Extracellulära vesiklar är nanopartiklar som gör det möjligt för mänskliga celler att kommunicera viktig information med varandra. Dessa partiklar har potential att öppna ett helt nytt fält inom diagnostik, då de förutspås möjliggöra tidig insamling av information om organ som hjärna och hjärta samt ge viktig information om tumörsjukdomar, infektionssjukdomar, graviditet och andra hälsotillstånd.

Av de 26 miljoner kronor som beviljats av EIC går 12,2 miljoner kronor direkt till AcouSort, och resterande del av finansieringen fördelas till AcouSorts partners Lunds universitet, DTU och Day One. Projektet kommer att pågå i 36 månader och är helt finansierat av EU.

AcouSome-projektet är ett innovationsprojekt med potential att bidra till att skapa ett helt nytt område inom diagnostik. Ett år in i projektet är jag glad att kunna rapportera att vi har gjort betydande tekniska framsteg och att vi är väl positionerade för att utnyttja våra tekniska landvinningar för våra separationsmoduler för akustofluidik i allmänhet, men också för att uppnå vårt slutliga mål att utveckla en robust och kostnadseffektiv lösning för extracellulär vesikelseparation”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.