Analyst Group inleder analysbevakning av AcouSort

I syfte att öka förståelsen och kunskapen om AcouSort och dess verksamhet har bolaget ingått ett avtal med Analyst Group avseende aktieanalys och nyhetsbevakning.

Inom ramen för samarbetet kommer Analyst Group att till aktiemarknaden tillhandahålla;

  • Aktieanalys av AcouSort, inklusive värderingsscenarion, investeringsidé och bolagspresentation.

  • Finansiella estimat som löpande justeras baserat på finansiella rapporter och andra nyheter.

  • Analytikerkommentarer som släpps i samband med rapporter och pressmeddelanden.

– Vi har nu kommit till en fas i vår utveckling då vi anser det relevant med en tredjepartsvärdering av AcouSort och vi ser framemot att få vår verksamhet beskriven och värderad av en extern part, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Hos Analyst group har nu arbetet påbörjats och den första aktieanalysen planeras att släppas efter AcouSorts första kvartalsrapport för 2020. Analyserna kommer att finnas tillgängliga på AcouSorts och Analyst Groups hemsidor.

– Vi tycker att AcouSort är ett spännande bolag och har följt deras verksamhet en längre tid, varför det är extra roligt att nu också inleda en aktiv analysbevakning, säger Patrik Olofsson, vd på Analyst Group.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om Analyst Group

Analyst Group är ett snabbväxande och ledande analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Mer information och aktieanalyser finns på www.analystgroup.se.