AcouSorts samarbetet med ett ledande cellterapibolag expanderar med en tredje projektfas

Regulatory

AcouSorts samarbete med det globala life science-bolaget har nått ännu en viktig milstolpe i och med undertecknandet av en Statement of Work (SoW) som beskriver den tredje fasen i det pågående samarbetet. Det nya uppdraget kommer minst att generera intäkter om 485 000 kronor under 2024.

Samarbetet, som inleddes 2022, syftar till att demonstrera hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för industriell användning och integreras som OEM-komponenter för att automatisera vissa processteg i partnerbolagets framtida cellterapiprodukter och instrument. Feedbacken från AcouSorts partner har varit positiv under hela samarbetet och i den nu överenskomna tredje fasen av samarbetet kommer AcouSort att optimera och bredda sin teknologi så att den kan användas i alla relevanta steg i produktionen av cellterapier.

Med den positiva feedback vi har fått under hela samarbetet kommer undertecknandet av en SoW inte som någon överraskning, men är ändå oerhört glädjande. AcouSort tar nu ytterligare ett steg framåt inom detta strategiskt viktiga partnerskap med ambitionen att på sikt etablera lönsam försäljning av OEM-komponenter för engångsbruk. Vi kunde inte ha önskat oss en bättre start på året”, säger Torsten Freltoft, vd för AcouSort.