AcouSorts roll i Blue4Therapy-projektet expanderar  –  700 000 SEK i ytterligare intäkter under 2022

Projektet Blue4Therapy initierades i maj 2020 med ambitionen att utveckla kliniska applikationer inom cellterapi och stamcellsbehandlingar – två områden med stor kommersiell potential. Bakom projektet står Syddansk Universitet, BlueCell Therapeutics, Novozymes och AcouSort. AcouSort bidrag till projektet har varit att utveckla en modul för upprening av stamceller i patientnära miljö, så kallad point-of-care (POC).

Blue4Therapys mål är att utveckla en plattform för att separera ut specifika stamceller, så kallade blå celler, från patientens egen fettvävnad för behandling av olika sjukdomstillstånd. Det första användningsområdet utgörs av behandling av impotens orsakad av prostatacancerbehandling. AcouSort bidrar med sin separationsteknologi för att göra det möjligt att isolera och anrika stamceller på ett effektivt sätt. Målet är att utveckla en produkt som kan användas för att ta fram stamceller från patientens egen fettvävnad.

Partnerföretaget BlueCell Therapeutics i Köpenhamn ansvarar för att utveckla de olika terapierna och skulle ursprungligen även ha tagit fram den första kompletta protypen. BlueCell har gett AcouSort uppdraget att utföra detta arbete. Uppdraget kommer att generera intäkter om 700000 SEK under 2022 utöver de 300000 Euro som AcouSort erhåller från Vinnova inom ramen för projektet.

Framtida kommersialisering vilar i huvudsak på BlueCells planer på en internationell etablering av kliniker som använder denna unika cellterapi och där AcouSort skulle kunna skapa återkommande intäktsströmmar genom försäljning av bolagets separationsmodul som är utvecklad för engångsbruk.

– Blue4Therapy-projektet har varit otroligt spännande och lärorikt och inneburit att AcouSort flyttat fram positionerna inom cellterapiområdet. Projektet ligger helt i linje med vår strategi och vision om att bli den ledande leverantören av komponenter för beredning av kliniska prover både för diagnostik och terapi. Att vi nu får ett ännu större uppdrag inom ramen för projektet är särskilt glädjande och ett styrkebesked för AcouSort som bolag, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.