AcouSorts grundare Thomas Laurell får 48 miljoner kronor i forskningsanslag – kvalitetsstämpel för AcouSorts teknik

AcouSorts medgrundare och styrelseledamot Thomas Laurell har tilldelats en rådsprofessur (Distinguished Professor Grant) av Vetenskapsrådet för sin forskning inom akustofluidik. Thomas Laurells forskning, vetenskap och teknik, ligger till grund för AcouSorts verksamhet.

Thomas Laurell är professor vid avdelningen för biomedicinsk teknik vid Lunds Universitet. Han är tillsammans med sin forskargrupp världsledande inom akustofluidik. Den ultraljudsbaserade tekniken används för att manipulera små partiklar i vätska, exempelvis för att separera olika typer av blodceller. Anslaget på 48 miljoner är fördelat över perioden 2019 – 2029.

– Vi är glada för att Thomas Laurells forskning tilldelas detta prestigefyllda forskningsanslag. Det är samtidigt ytterligare en bekräftelse på den starka vetenskapliga underbyggnad som finns för AcouSorts teknik, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

Om forskningsprojektet
Målet med forskningsprojektet är att bättre förstå hur ljud interagerar med nanopartiklar. Denna förståelse ska sedan användas till att specialdesigna tekniken för akustisk infångning av extracellulära vesiklar från såväl små som stora provvolymer. Projektet kommer även fokusera på hur extracellulära vesiklar kan användas för att etablera en ny standard för sepsisdiagnostik. Den nya forskningen hoppas kunna öppna dörrarna för en mer individanpassad behandling än den som används idag.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.