AcouSort: Vetenskapliga framsteg med hjälp av AcouTrap: Potentiell biomarkör för kranskärlssjukdomar hittad

I en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Publishing Group-tidskriften Scientific Reports beskriver forskare vid Lunds universitet att de använt AcouTrap för att rena fram extracellulära vesiklar från plasmaprover. På så sätt har forskarna identifierat en ny potentiell biomarkör som i framtiden skulle kunna användas för att diagnosticera kranskärlsjukdomar.

– Att en helt ny biomarkör har identifierats med hjälp av vårt AcouTrap-system är en viktig milstolpe för företaget. Självklart krävs flera studier innan markören kan användas i ett kliniskt sammanhang, men ur forskningssynpunkt är det ett genombrott, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. 

Plasmaproverna kommer både från patienter som har haft hjärtinfarkt och från helt friska patienter med avsikt att hitta skillnader mellan grupperna vad gäller proteininnehållet inuti vesiklar.

I artikeln poängteras även att isoleringen av vesiklar i AcouTrap endast tog sju minuter att genomföra per prov, vilket bör jämföras med den traditionella tekniken centrifugering som tog mellan en och två timmar. Dessutom ger AcouTrap även möjlighet att automatisera provhanteringen. Detta förenklar hanteringen av stora mängder prover, vilket är en förutsättning för att en teknik ska kunna användas kliniskt.

Läs artikeln i sin helhet: Proteomic profling of extracellular vesicles reveals additional diagnostic biomarkers for myocardial infarction compared to plasma alone (https://mb.cision.com/Public/15073/2848321/97738b6865820da5.pdf)

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.