AcouSort utvalt av EIC för deltagande på MEDICA, Europas ledande medicinska utställning

AcouSort har i hård konkurrens valts ut av Europeiska innovationsrådet (EIC) för deltagande på MEDICA 2022 efter en noggrann utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av 20 europeiska företag som valts ut av EU med full sponsring för deltagande på Europas ledande medicinska utställning som äger rum i Düsseldorf, Tyskland, 14-17 november.

“Det är såklart otroligt inspirerande att för andra gången i år bli utvald för full sponsring av EIC. I juni deltog vi i den europeiska paviljongen på BIO2022 i San Diego och i november kommer vi att delta på MEDICA, som är en av de viktigaste utställningarna inom hälso- och sjukvårdsindustrin”, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Under konferensen kommer AcouSort främst att fokusera på strategisk samverkan och enskilda möten med utvalda partners för att diskutera framtida OEM-lösningar inom både patientnära diagnostik och precisionsmedicin, såsom nya cancerterapier.

MEDICA är världens största event inom hälso- och sjukvårdsindustrin. Utställningen lockar flera tusen utställare från mer än 50 länder, tillsammans med tiotusentals nationella och internationella experter och beslutsfattare.

Parallellt med MEDICA kommer AcouSort även att delta i COMPAMED 2022, som också hålls i Düsseldorf samtidigt som MEDICA. COMPAMED är en viktig utställning för företag som säljer OEM-komponenter. Detta är därmed ett utmärkt tillfälle för AcouSort att visa sina OEM-komponenter för en bredare publik som arbetar med att utforma nästa generations diagnostiska och terapeutiska produkter.