AcouSort utvalt av EIC för deltagande i BIO för tredje gången och inbjudet för att visa sina lösningar i ISCT:s Innovation Zone

AcouSort har valts ut av European Innovation Council (EIC) för deltagande i den europeiska paviljongen på BIO 2024 i San Diego, USA, efter en konkurrensutsatt utvärderingsprocess. AcouSort är därmed ett av endast 15 europeiska företag som valts ut av EU för full sponsring på USA:s ledande medicinska mässa, som äger rum i San Diego 3-6 juni. AcouSort har också bjudits in att delta på ISCT i Vancouver där företaget kommer att visa upp sina innovativa lösningar.

Under kongressen i San Diego kommer AcouSort främst att fokusera på partnerskap och enskilda möten för att diskutera framtida OEM-lösningar inom såväl patientnära diagnostik som cellterapi. BIO 2024 samlar 20 000+ ledare inom bioteknik och läkemedel, vilket ger AcouSort en fantastisk möjlighet att identifiera nya möjligheter och lovande partnerskap.

2024 års BIO International Convention kommer att innehålla mer än 100 interaktiva sessioner under fyra dagar som täcker affärsutveckling, en mängd olika diagnostiska områden samt nästa generations bioterapier. Deltagarna i delegationen för den europeiska paviljongen valdes ut baserat på deras internationaliseringsmål, teknologiska profil samt deras förmåga att etablera affärer genom sitt deltagande.

Innan kongressen i San Diego kommer AcouSort även att delta som en del av Innovation Zone i ISCT 2024 i Vancouver där bolaget kommer att visa upp sina innovativa lösningar för automatiserad provberedning för cellterapi. Detta välrenommerade evenemang erbjuder en fantastisk möjlighet för företaget att komma i kontakt med globala forskare, experter och potentiella kunder, vilket gör kongressen till en idealisk plattform för AcouSort att fortsätta utveckla sitt nätverk inom cellterapiområdet.

”Det är med ett stort mått av stolthet vi åker till San Diego som en av endast 15 europeiska små och medelstora företag eller startups som valts ut av EIC för deltagande i BIO 2024. Detta är en av de viktigaste konferenserna inom hälso- och sjukvårds- och bioteknikindustrin där de flesta ledande företag finns representerade. Vi ser lika mycket framemot att delta i Innovation Zone på ISCT 2024 i Vancouver, vilket kommer att ge oss goda möjligheter att fortsätta utöka våra kontakter inom det snabbt föränderliga cellterapiområdet”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.