AcouSort: Utökat cellterapisamarbete genererar intäkter på 130 000 euro under 2023

Regulatory

I november 2022 rapporterade AcouSort att bolaget ingått ett samarbete med ett globalt life science-bolag verksamt inom cellterapiområdet. Den första delen av projektet är nu framgångsrikt färdigställd och de två bolagen har gemensamt beslutat att förlänga samarbetet med en andra fas som genererar intäkter på 130 000 euro till AcouSort under 2023. Cellterapi är ett område där AcouSort ser stor potential för bolagets teknologi inom provberedningsautomatisering.

Den fortsatta utvecklingen syftar till att ytterligare utforska hur AcouSorts AcouWash-teknologi kan anpassas för partnerbolagets specifika tillämpning, inklusive framtagande av designförslag för att möjliggöra utveckling av OEM-komponenter för partnerbolagets framtida cellterapiprodukter och instrument. Den andra fasen av samarbetsprojektet genererar intäkter på 130000 euro till AcouSort under 2023. Det fortsatta samarbetet verifierar den kommersiella potentialen i AcouSorts fokus på att utveckla teknologi mot OEM-separationsmoduler som ska användas för cellterapilösningar i kliniska miljöer.

“Vi är mycket glada över att se fortsättningen på detta spännande projekt där vi får möjlighet att vidareutveckla vår teknologi för att möta behoven på cellterapimarknaden. Det fortsatta samarbetet gör det möjligt för oss att fokusera våra ansträngningar och påskynda utvecklingen mot dedikerade OEM-moduler för cellterapi”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Denna information är sådan information som AcouSort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 11:30.