AcouSort uppnår viktig milstolpe och tecknar licens- och distributionsavtal med Instrumentation Laboratory

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) meddelar idag att bolaget och amerikanska Instrumentation Laboratory Inc. (“Instrumentation Laboratory” eller “IL”) har ingått ett licens- och distributionsavtal. Parterna har sedan tidigare meddelat att de lämnat in en gemensam patentansökan och att ett samarbete pågått avseende att använda AcouSorts akustofluidik-teknologi i Instrumentation Laboratorys kliniska diagnostikinstrument. Efter att flera gemensamma genomförbarhetsprojekt (så kallade feasibility projects) har genomförts framgångsrikt, har parterna nu avtalat om att AcouSorts teknologi ska implementeras i flera av IL:s diagnostiksystem för att därigenom kunna möjliggöra nya funktioner i systemen. Avtalet innebär enligt styrelsen en stor milstolpe för AcouSort och kommer inledningsvis att medföra årliga royalties om ett antal hundra tusen Euro. Avtalet löper inledningsvis i tio år och kan därefter förlängas av partnern.

AcouSort och Instrumentation Laboratory lämnade under 2016 in en gemensam patentansökan. Parterna har därefter framgångsrikt genomfört flera genomförbarhetsprojekt (så kallade feasibility projects) avseende att implementera AcouSorts egenutvecklade ultraljudsbaserade teknik för separation av blodplasma i flera av IL:s in vitro-diagnostiksystem för att därigenom kunna möjliggöra nya funktioner i systemen. AcouSort och IL har nu ingått ett licens- och distributionsavtal gällande implementering av AcouSorts teknologi i IL:s kommersiellt tillgängliga system. Avtalet löper inledningsvis i tio år och kan därefter förlängas av partnern. Avtalet kommer inledningsvis att medföra årliga royalties om ett antal hundra tusen Euro för AcouSort. 

Torsten Freltoft, VD för AcouSort, kommenterar:

“Detta licens- och distributionsavtal med IL är en stor milstolpe för AcouSort avseende kommersialiseringen av vår ultraljudsbaserade separationsteknologi. Avtalet har ett signifikant värde för AcouSort, dels på grund av intäkterna det medför och dels för att det öppnar upp dörren och blir en modell för framtida licensavtal inom andra applikationsområden.” 

Om Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory tillverkar instrument för klinisk diagnostik, främst inriktad mot akutvård och hemostas. Bolaget är en av de dominerande aktörerna i sitt fält och erbjuder en rad olika produkter och tjänster för sjukvården. Dess produkter finns främst i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar och på forskningsanläggningar. Instrumentation Laboratory grundades år 1959 i Bedford, Massachusetts, USA och bedriver idag sin verksamhet världen över. Bolaget är ett dotterbolag till Instrumentation Laboratory SpA som i sin tur är en del av Werfen Group med huvudkontor i Barcelona, Spanien.