AcouSort tar nästa steg i kommersiellt samarbete med kaliforniskt Life Science-företag

AcouSort tar nästa steg i kommersiellt samarbete med kaliforniskt Life Science-företag

AcouSort har tillsammans med ett kaliforniskt life science-företag genomfört ett projekt i syfte att testa AcouSorts trappingteknik för att lägga till en ny funktion till en av det kaliforniska företagets befintliga produkter. Som en del av samarbetet har det kaliforniska företaget framgångsrikt genomfört en proof-of-functionality-studie med hjälp av AcouSorts trappingmodul. De två företagen utvecklar nu en affärsplan tillsammans med mål att lansera den nya funktionen mot slutet av 2022.

– Vi är glada över att vi nu tar nästa steg i detta samarbete. Vår trappingteknik kommer att lägga till en funktion till deras produkt som båda parter bedömer vara attraktiva för deras kunder. Vår partners produkt används endast för forskningsändamål, vilket innebär att vi har en mycket enklare och snabbare väg till produktlansering än för en klinisk applikation. AcouSorts trappingmodul kommer att ingå som ett förbrukningsmaterial i ett flödeskit för endagsanvändning och den uppskattade potentialen kommer att vara 4 000-6 000 moduler per år. Denna möjlighet är en kvalitetsstämpel för vår teknologi och ett optimalt sätt att etablera OEM-trappingmoduler på den kommersiella marknaden, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

AcouSorts trappingmodul, tillsammans med bolagets akustiska kontrollelektronik, kommer att användas för cellhanteringsapplikationer som ett tillägg i partnerns systemprodukt. Innan den nya funktionen kan lanseras kommersiellt måste partnern integrera AcouSorts kontrollelektronik för akustisk trapping i sitt system och noggrant testa den kombinerade funktionaliteten. Parterna beräknar kommersiell lansering mot slutet av 2022.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.