AcouSort: Styrelseledamot Kristian Enkvist avgår på egen begäran

Regulatory

Kristian Enkvist, styrelseledamot i AcouSort, har idag valt att lämna styrelsen i AcouSort av personliga skäl. För att den föreslagna styrelsesammansättningen ska uppfylla kravet i bolagets bolagsordning har Martin Linde, som avböjt omval inför årsstämman den 28 april 2021 och idag utgör styrelsens ordförande, erbjudit sig att ställa upp till omval som styrelseledamot under en övergångsperiod.

Med anledning av ovan har de större aktieägarnas förslag till val av styrelseledamöter vid bolagets årsstämma den 28 april justerats på följande sätt. De större aktieägarna föreslår att Thomas Laurell, Martin Linde och Stefan Scheding omväljs som styrelseledamöter, samt att Martin Olin väljs till styrelseledamot och styrelsens ordförande. Övriga beslutsförslag är oförändrade.

 

“Vi beklagar att Kristian inte har möjlighet att fortsätta hos AcouSort och tackar Kristian för ett bra samarbete. Bolaget och ett konsortium av aktieägare arbetar nu vidare med att finna en mer permanent ersättare för Kristian”, säger Torsten Freltoft, VD för AcouSort.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD Telefon: +45 2045 0854 E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler til diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt och kärlsjukdomar