AcouSort: Strategiuppdatering

I maj 2020 presenterade AcouSort senast företagets strategi. Vi presenterar nu en strategiuppdatering, skräddarsydd för att möta marknadens växande efterfrågan.

Dagens sjukvård står inför en rad utmaningar. Stora vetenskapliga framsteg har gjorts inom diagnostik och terapi, men tillgängligheten begränsas av flaskhalsar inom sjukvården i form av manuell provberedning. Resultatet är höga kostnader och långa svarstider, vilket innebär att patienter måste vänta längre än nödvändigt på att få sin diagnos och att avancerade behandlingar, som cellterapi, endast är tillgängliga för ett fåtal. AcouSort strävar efter att undanröja dessa begränsningar genom att kommersialisera en helt unik och automatiserad teknologi, som på ett betydande sätt minskar behovet av manuell provberedning.

Att på ett effektivt sätt processa blodprover för diagnostik och cellterapi har alltid varit en utmaning med höga krav på exakthet och renhet. AcouSorts lösningar är baserade på en kombination av mikrofluidik (vätskekanaler och -kammare i mikroformat) och ljudvågor. Genom denna unika teknologi kan vi utföra de olika momenten inom provberedning som att separera blod i dess olika beståndsdelar, isolera och rena celler samt utföra snabba biokemiska reaktioner. Genom att på detta sätt automatisera arbetet kan olika diagnostiska och terapeutiska processer göras snabbare och bli betydligt mer kostnadseffektiva.

AcouSorts teknologi är resultatet av 20 års forskning vid Lunds universitet. Vår strategi är nu att i tre delvis parallella strategiska vågor etablera AcouSort som en betydande aktör på såväl diagnostik- som cellterapimarknaden.

Den första vågen – fokus på marknadspenetration inom diagnostikmarknaden

I det vi kallar den första vågen, som beräknas pågå mellan 2020 och 2025, fokuserar vi på att skapa en stark närvaro på marknaden för point-of-care-diagnostik och etablera våra lösningar som Gold Standard inom provberedning. Vi har redan flera intressanta samarbeten med partners inom akademi och industri och ser många möjligheter att inom de kommande åren etablera ytterligare partnerskap globalt och därmed sprida kunskapen om vår unika teknologi till alltfler aktörer.

Den andra vågen – fokus på försäljningstillväxt och diversifiering

När vi gick in i den andra halvan av den första strategiska vågen lanserade vi även en andra våg. I denna andra våg fokuserar vi på två områden: att driva tillväxt och att expandera till fler segment i marknaden, inte minst den högintressanta cellterapimarknaden. Vi kommer fortsatt ha ett starkt fokus på att hitta relevanta OEM-partners med målsättningen att skapa kontinuerlig försäljning av OEM-moduler (förbrukningsvaror). Vad gäller cellterapimarknaden slöt vi viktiga avtal under 2022. Styrkta av dessa framgångar kommer vi ytterligare intensifiera våra ansträngningar inom detta område som har öppnat upp sig något tidigare än vi förväntade oss. Inom ramen för den andra vågen kommer vi också att stärka vår produktionskapacitet och -förmåga för att förbereda bolaget för en stark försäljningstillväxt i framtiden. Den andra vågen förväntas pågå mellan 2022 och 2028.

Den tredje vågen – starka intäktsströmmar

Under den tredje vågen skalar vi upp verksamheten på ett avgörande sätt och etablerar AcouSort som en betydande OEM-leverantör till ledande Life Science-bolag, primärt inom områdena diagnostik och cellterapi. Den tredje vågen beräknas pågå mellan 2025 och 2030+.

Fortsatt revolutionerande innovation

AcouSort har redan en mycket stark teknologiposition som gör det möjligt för oss att leverera unika OEM-lösningar för provberedning till våra kunder inom akademin och industrin. Sedan början av 2023 arbetar vi med ett projekt som har förutsättning att revolutionera diagnostikmarknaden genom att automatiskt separera ut exosomer från blod. Läs mer om AcouSome-projektet på www.acousome.com.

“Den strategi vi lanserade 2020 har placerat AcouSort i en mycket gynnsam position. Under 2022 stärkte vi vår kommersiella kapacitet och bolaget är nu redo att accelerera tillväxten genom att tillvara ta de betydande möjligheter vi ser inom diagnostik och cellterapi”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.