AcouSort stärker sin kommersiella kapacitet på ett betydande sätt genom rekryteringarna av Kelley Intehar och Agnes Michanek

AcouSort går nu i snabb takt mot full kommersialisering av sina lösningar för patientnära diagnostik. Parallellt ser bolaget ett snabbt ökande intresse för sin teknologi inom precisionsmedicin. Med rekryteringen av Kelley Intehar som General Manager och Sales Director North America etablerar AcouSort en omedelbar närvaro i USA – världens största sjukvårdsmarknad. Med rekryteringen av Agnes Michanek som Commercial Director förstärker AcouSort även bolagets kommersiella funktion.

Kelley Intehar kommer närmast från en position som Commercial Director/North American Sales Specialist på Bio-Techne Corporation. Kelley Intehar har en tydlig kommersiell profil och en unik erfarenhet, nätverk och know-how. På Bio-Techne etablerade Kelley Intehar ett helt nytt affärsområde och hon har djup kunskap om precisionsmedicin.

Agnes Michanek återvänder till AcouSort för att tillträda tjänsten som Commercial Director. Agnes Michanek har utmärkta externa kommunikationsförmågor och kommer att driva AcouSorts affärsutveckling när bolaget nu intensifierar sitt kommersiella arbete med ambitionen att accelerera försäljningen av sina lösningar för patientnära diagnostik. Agnes var djupt involverad i utvecklingen av AcouSorts nuvarande strategi, som hon nu ska vara med att omsätta i handling.

“Jag är mycket glad över att välkomna Kelley Intehar och Agnes Michanek till AcouSort-teamet. Kelley har precis den profil vi har letat efter och hon kommer att vara avgörande för att etablera en AcouSort-närvaro i Nordamerika, där vi har möjligheten att etablera en betydande försäljning av våra lösningar för patientnära diagnostik. Med sin djupa kunskaper om precisionsmedicin kommer Kelley också att bidra till våra ansträngningar och ambitioner inom detta område. Jag vill också tacka vår styrelseledamot Katherine Flagg, som var med och rekryterade Kelley Intehar,” säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.