AcouSort ställer ut på CYTO 2024 för att demonstrera fördelarna med akustisk provberedning för applikationer inom flödescytometri

CYTO 2024, den 37:e årliga kongressen för International Society for the Advancement of Cytometry, är en internationell konferens om de många vetenskapliga och tekniska aspekterna på cytometri. I linje med företagets fokus på nya möjligheter inom cytometri kommer AcouSort att delta i konferensen för att presentera sina innovativa lösningar för provberedning och den viktiga roll dessa kan spela för att förbättra resultaten inom flödescytometri. AcouSort har också valts ut för att presentera två posters som belyser värdet av provberedning med akustofluidik.

Den första postern presenteras av Dr Vera A Tang från University of Ottawa. Under våren 2024 har AcouSort samarbetat med Dr Tang och hennes team kring utvecklingen av en ny metod för isolering av celler från dissocierad vävnad med hjälp av AcouWash. Postern beskriver hur AcouWash-systemet kan användas för att rena dissocierade vävnadsprover och effektivt ta bort föroreningar och döda celler från målcellerna, något som är mycket svårt att göra med andra tekniker. Dr Tangs huvudsakliga slutsatser är att provberedning med hjälp av AcouWash-systemet erbjuder ett billigt, skonsamt och effektivt sätt att säkerställa att efterföljande analyser utförs på livskraftiga prover av hög kvalitet.

Den andra postern presenterar AcouSorts interna arbete med celltvätt med hög genomströmning och visar nya data om effektiv och skonsam celltvätt vid flödeshastigheter upp till 5 ml/minut i kombination med en 5x uppkoncentration. Genom att använda akustisk celltvätt kan föroreningar effektivt avlägsnas från cellerna i en enstegsprocess samtidigt som mer än 98 procent av cellerna kvarstår. Proliferationsstudier visar också att AcouWash-tekniken är mycket skonsam mot cellerna och att cellproliferationen efter akustisk bearbetning är densamma som för obearbetade prover. Resultaten som presenteras i postern är ett bra exempel på hur akustisk sortering kan vara snabb, effektiv och skonsam för cellerna, genom att kombinera flera provberedningssteg till ett.

Flödescytometri har blivit ett område av stort intresse för AcouSort och vi är glada över att kunna presentera vår teknik på CYTO i Edinburgh. Vi är också mycket stolta över att ha blivit utvalda till två posterpresentationer. Dr Tangs poster visar hur seriöst vi tar vårt samarbete med akademin och hur snabbt ett sådant samarbete kan ge konkreta resultat. Resultaten som presenteras i den andra postern visar styrkan i vårt fortsatta utvecklings- och innovationsarbete”, säger Agnes Michanek, Commercial Director på AcouSort.

Om CYTO-konferensen
CYTO konferens i Edinburgh, Skottland, 4-8 maj 2024
Plats: Edinburgh International Convention Center
AcouSorts monter: #58