AcouSort sluter två avtal med stor japansk industriell aktör

Regulatory

AcouSort har slutit avtal med en stor japansk industriell aktör om leasing av ett AcouWash-system samt ett separat avtal om ett samarbetsprojekt. Båda avtalen sträcker sig över tolv månader och innebär en samlad intäkt om 41 235 euro. Samarbetsprojektets syfte är att utveckla ett nytt diagnostiskt test där AcouSort kommer bistå med expertis för att underlätta den tekniska utvecklingen och anpassningen av AcouWash-teknologin för projektets ändamål.

Acousort har tidigare i år rapporterat om att ett AcouWash-system har installerats för utvärdering hos en stor japansk industriell aktör. Då utvärderingen av systemet har varit framgångsrik har parterna nu tecknat dessa avtal.

– Det är mycket glädjande att utvärderingen av AcouWash har varit framgångsrik. Installationen har resulterat i leasing av ett system samt ett samarbetsavtal där AcouSort har möjlighet att vara med och supportera projektet redan i ett tidigt skede. Vi vet sedan tidigare att denna typ av projekt ger goda möjligheter till fortsatt samarbete, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

Långsiktiga samarbetsavtal är mycket viktiga för att stärka AcouSorts positionering som OEM-partner på life science-marknaden. Ordern från Japan är årets andra betydande intäkt från den asiatiska marknaden. Tidigare i år rapporterade företaget att ett AcouTrap-system sålts till ett sydkoreanskt life science-företag.  

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förord­ning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.