AcouSort sluter avtal med University of Kentucky för utvärdering av AcouTrap

AcouSort har ingått ett avtal med University of Kentucky gällande utvärdering av ett AcouTrap-system. Systemet kommer att användas i forskningsprojekt relaterade till extracellulära vesiklars roll i cancer. Forskargruppen har redan säkrat finansiering och har åtagit sig att köpa systemet vid en lyckad utvärdering.

AcouTrap-systemet kommer under en period av tre månader att utvärderas av en forskargrupp vid institutionen för toxikologi och cancerbiologi i projekt relaterade till extracellulära vesiklars roll i cancer, samt för hantering av och infärgning av cellprover. Förhoppningen är att University of Kentucky efter avslutad utvärdering köper systemet.

– Den amerikanska marknaden är mycket viktig för den fortsatta etableringen av vår teknologi. Därför är det mycket glädjande att vi nu får möjligheten att installera ett AcouTrap-system på ett framstående amerikanskt universitet med starkt fokus på medicinsk forskning, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

Installationen av AcouTrap, som beräknas ske under juni månad, är ytterligare ett exempel på att intresset för att använda AcouSorts innovativa produkter för främjandet av cancerforskning har ökat under den senaste perioden.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.