AcouSort signerar samarbetsavtal med multinationellt life science-företag

AcouSort har signerat avtal, ett så kallat technology evaluation agreement, med ett globalt life science-företag med huvudkontor i Frankrike. Det initiala samarbetet syftar till att utvärdera AcouWash-teknologin som ett steg i kvalitetskontrollkedjan för delar av företagets produkter.  

– Återigen ser vi att vår strategiska satsning på att använda benchtop-instrumenten för att väcka intresse hos världsledande företag för våra tekniska lösningar och OEM-produkter har varit lyckad. Vi är mycket nöjda med att kunna starta det nya året med  att inleda ytterligare ett viktigt samarbete, säger AcouSorts vd, Torsten Freltoft.

AcouSort är under veckan på plats i Frankrike och installerar AcouWash-systemet. Företaget kommer under den kommande tremånadersperioden att utvärdera systemet för att säkerställa att teknologin är kompatibel med efterföljande analyssteg. Vid framgångsrika resultat finns möjlighet till försäljning av system samt till att nå långsiktiga samarbeten där AcouSorts teknologi integreras som en OEM-komponent i analyskedjan.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.