AcouSort reser till Japan för att återuppta marknadsföringsarbetet när landet nu öppnar upp efter pandemin

AcouSort har varit etablerat på den japanska marknaden sedan 2019 då företaget tecknade ett exklusivt distributionsavtal med sin japanska partner Physio-Tech. Samma år inledde AcouSort även ett samarbete med ett ledande japanskt life science-bolag. Efter nästan tre år av stränga restriktioner har Japan nu öppnat upp landet för utländska besökare. Som en av världens största hälso- och sjukvårdsmarknader är Japan en prioriterad marknad för AcouSort och ett team av representanter kommer nu att resa österut för att återuppta marknadsföringsarbetet.

AcouSort-teamet kommer att besöka företagets distributör Physio-Tech och tillsammans med dem ställa ut AcouSorts produkter på JSEV (Japanese Society for Extracellular Vesicles), ett event som samlar Japans ledande forskare inom området. Tillsammans med Physio-Tech kommer AcouSort även att genomföra produkt- och teknologidemonstrationer hos ett antal internationella life science-bolag baserade i Japan. Under besöket kommer AcouSort-teamet också att utbilda kollegorna på Physio-Tech i de senaste applikations-uppdateringarna.

“Den japanska marknaden är mycket viktig för AcouSort givet dess storlek och teknologiska mognad. Pandemin slog till strax efter att vi hade börjat göra framsteg i Japan, vilket fick oss att tappa en del av det momentum vi hade etablerat. Vi är nu mycket glada över att återigen besöka våra japanska partners för att förnya våra gemensamma ansträngningar att etablera en lönsam närvaro på denna betydande hälso- och sjukvårdsmarknad”, säger AcouSorts Commercial Director Agnes Michanek.