AcouSort publicerar ytterligare demonstrationsmaterial inför deltagandet på ISEV 2019 i Japan

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) fortsätter med arbetet att ta fram så kallade application notes vilket är kortfattade beskrivningar av typiska kundapplikationer. I dag publiceras ytterligare två tillämpningar som beskriver hur AcouTrap kan användas för isolering och hantering av extracellulära vesiklar (EV). Materialet påvisar AcouTraps effektivitet jämfört med tidigare metoder och kommer användas för marknadsföring av systemet i kontakt med kommersiella intressenter.

Den första tillämpningen visar prov på hur effektivt AcouTrap tvättar bort bakgrunden vid isolering av EVs från plasma- och urinprov. Rena prover är av yttersta vikt för att kunna analyseras på korrekt sätt – exempelvis om EVs ska användas för att identifiera biomarkörer för olika sjukdomar.

Den andra tillämpningen visar hur flera processteg kan integreras i AcouTrap. AcouTrap möjliggör automatiserad isolering, infärgning och tvätt av EVs på endast tio minuter, vilket är betydligt effektivare än de 140 minuter som krävs vid användning av traditionella metoder med centrifugering där flera manuella steg ingår. Detta öppnar upp möjligheter för många olika applikationer där man på ett automatiserat och tidseffektivt sätt kan utföra flera processteg inuti systemet.

Även AcouSorts tidigare application notes har fokuserat på fördelarna med AcouTrap jämfört med centrifugering för hantering av prover innehållande extracellulära vesiklar och finns alla publicerade på AcouSorts hemsida. 

För att läsa det fullständiga materialet, besök https://acousort.com/products/acoutrap/

Om AcouTrap
AcouTrap är ett fristående forskningsverktyg vars huvudsakliga funktion är isolering, anrikning och upprening av partiklar med hjälp av akustofores. Produkten baseras på den typ av akustofores som kallas för trapping (akustisk fälla). Detta verktyg möjliggör och underlättar forskning på exempelvis bakterier och EV, där systemet används för att isolera, rena upp och anrika dessa mycket små partiklar och förbereda dem för vidare analys. Jämfört med konkurrerande tekniker så som ultracentrifugering är AcouTrap väsentligt bättre på hantering av små provvolymer och möjliggör separation av extracellulära vesiklar från exempelvis biobanksprover. AcouTrap är dessutom ett flexibelt system som kan anpassas för andra användningsområden, där partiklar i submikrometerstorlek skall hanteras.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.