AcouSort: Produktutvecklingsuppdrag framgångsrikt slutfört åt Instrumentation Laboratory

AcouSort har slutfört produktutvecklingsuppdraget åt Instrumentation Laboratory (IL). I projektet har AcouSort arbetat med produktdesign och kvalitetssäkring av akustofores-komponenten. IL har uttryckt stor tillfredsställelse över projektets resultat vilket möjliggör att implementeringsfasen fortgår enligt plan.

Det är det första uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018 och slutförandet av projektet innebär intäkter om 54 000 US dollar. AcouSort kommer fortsätta att bistå IL under implementeringsfasen.

– När IL slutför implementeringen av akustofores-komponenten i sin produkt, uppnås en viktig milstolpe i vår OEM-strategi. Ett framgångsrikt samarbete med ett marknadsledande företag som IL bådar gott för framtiden säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.