AcouSort: Per Augustsson får startbidrag från Europeiska forskningsrådet för forskning inom akustofluidik

Regulatory

Per Augustsson som står bakom flera av AcouSorts patent och patentansökningar, beviljas finansiering om 2 miljoner euro från europeiska forskningsrådet. Anslaget ska finansiera den forskning Augustssons bedriver inom akustofluidik vid Lunds universitet de kommande fem åren.

Per Augustsson deltar löpande i AcouSorts innovationsprocesser och var ursprungligen ansvarig för utvecklingen av AcouWash. Anslaget innebär en signifikant förstärkning av Augustssons forskning med stor relevans för AcouSort.

Forskningen handlar om att använda ultraljud för att hitta och sortera olika celler och partiklar i blodet. Förhoppningen är att tekniken framöver ska kunna användas på exempelvis vårdcentraler som slipper sända iväg prover till centrala sjukhuslabb, och istället får provsvar direkt på plats.

– I projektet ska vi försöka hitta och sortera ut blodceller av olika typ. Det är en stor utmaning, eftersom vissa celltyper är mycket sällsynta och ett provrör blod innehåller tiotals miljarder celler. Därefter ska vi kartlägga cellernas ljudegenskaper, förklarar Per Augustsson på universitetets hemsida.

Finansiering täcker utrustning samt lön till Per Augustsson och till två doktorander, samt en postdoktoral forskare. Totalt får 408 europeiska forskare startbidrag från ERC, “European Research Council”. Satsningen är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.  

Mer information finns på Lunds universitets hemsida, https://www.lu.se/article/fyra-far-startbidrag-fran-europeiska-forskningsradet.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.