AcouSort och BlueCell i kommersiell planering i takt med att stamcellsterapiprojektet Blue4Therapy närmar sig slutförande

Blue4Therapy-projektet initierades i maj 2020 med ambitionen att utveckla kliniska tillämpningar inom cellterapi och stamcellsbehandlingar – två områden med stor kommersiell potential. Bakom projektet står Syddansk Universitet, BlueCell Therapeutics, Novozymes och AcouSort. AcouSorts bidrag till projektet har varit att utveckla en modul för rening av stamceller i en point-of-care-miljö (POC).

Under 2022 gav BlueCell AcouSort i uppdrag att ta fram den första kompletta systemprototypen för stamcellsisolering, ett uppdrag som genererade intäkter på 700 000 kronor under förra året utöver de 300 000 euro som AcouSort har fått från Vinnova inom ramen för projektet. AcouSort har nu slutfört design och tillverkning av demoenheten och systemet levererades till BlueCell Therapeutics i slutet av 2022.

Demosystemet kommer att användas i projektets slutfas för att sortera ut specifika stamceller, så kallade blå celler, från patientprover. Testerna kommer att utföras av Blue Cell Therapeutics och Syddansk Universitet som en del av avslutningen av Blue4therapy-projektet, som är planerat att slutföras i mars i år.

AcouSort och BlueCell Therapeutics för nu diskussioner om de fortsatta kommersialiseringsplanerna för att få ut den stamcellsbehandling som utvärderats i projektet på marknaden. Det första användningsområdet är behandling av erektil dysfunktion orsakad av prostatacancerbehandling. Målet är att utveckla en produkt som kan användas för att utvinna stamceller ur patientens egen fettvävnad, där AcouSort bidrar med sin separationsteknik för att göra det möjligt att isolera och berika stamceller på ett effektivt sätt. Den fortsatta kommersialiseringen vilar främst på BlueCells planer på en internationell etablering av kliniker med denna unika cellterapi och där AcouSort skulle kunna skapa stadiga intäktsströmmar genom försäljning av bolagets separationsmodul för engångsbruk. Innan kommersialisering kan påbörjas måste dock stamcellsbehandlingen testas kliniskt och godkännas av regulatoriska myndigheter.

“Med Blue4Therapy-projektet har AcouSort flyttat fram sina positioner inom cellterapi. Projektet ligger helt i linje med vår strategi och vision att bli den ledande leverantören av komponenter för beredning av kliniska prover inom såväl diagnostik som terapi”, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.