AcouSort når milstolpe för AcouPlasma Optical

Utvecklingsprocessen för AcouPlasma Optical har nu nått en viktig milstolpe. Projektet har nått den punkt där designen låses, vilket betyder att produktens slutliga design är fastställd.

AcouPlasma Optical är AcouSorts första OEM-produkt och syftar till att användas som en tredjepartskomponent för integrerad provberedning i analytiska och diagnostiska system. Efter över ett års produktutveckling har produktdesignen nu slutförts och projektet har nått en viktig milstolpe. Nästa steg är designverifiering som visar att produkten uppfyller alla krav, samt en validering av tillverkningsprocessen. Den slutliga produkten kommer att lanseras under hösten 2021, men testkit i betaversion finns redan tillgängliga för kunder.

– Detta är en viktig milstolpe för AcouSort. Vår långsiktiga affärsstrategi är att leverera moduler för provberedning till life science-industrin, och detta är ett viktigt steg mot att realisera den strategin. Vi har arbetat med produktutveckling av AcouPlasma Optical sedan början av 2020 och är mycket nöjda med vad vi uppnått hittills. Nu är vi redo att både validera vår produkt och den produktionslinje, med medelhög kapacitet, som vi har byggt upp under året. Vi ser med tillförsikt fram emot nästa steg samt en produktlansering under hösten, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Under 2020 utvecklade AcouSort ett kvalitetsstyrningssystem för att bli en ISO13485-certifierad leverantör av OEM-komponenter till life science-industrin. AcouPlasma Optical är den första produkten som utvecklats inom ramen för kvalitetssystemet. En semiautomatiserad produktionslinje är redan på plats och AcouSort kommer att släppa ytterligare marknadsföringsmaterial under 2021 som belyser det kommersiella erbjudandet av OEM-modulen AcouPlasma Optical.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.