AcouSort levererar AcouTrap-system till Karolinska Institutet som en del av det framgångsrika IndiCell-projektet

Under 2021 erhöll AcouSort AB (publ) (“AcouSort”, “Bolaget”) finansiering från Vinnova för projektet IndiCell. Syftet med projektet är att göra det möjligt att föra över nya stamcellsbehandlingar från forskning till klinisk miljö. Projektet planeras löpa över fem år och generera intäkter på 1,25 miljoner kronor till AcouSort. AcouSort har nu slutfört applikationsutvecklingen och har installerat ett AcouTrap-system vid Karolinska Institutet, där systemet kommer att användas för att automatisera isolering och tvätt av stamceller.

Som en del av projektet har AcouSort utvecklat metoder på AcouTrap-systemet för isolering och tvätt av stamceller innan de används i injektioner. Applikationsutvecklingsdelen är nu klar och som en del av projektet har ett AcouTrap-system installerats vid Karolinska Institutet, en av medlemmarna i konsortiet. AcouTrap-systemet kommer att användas under återstoden av projektet för att automatisera isolering och tvätt av stamceller som används i forskningsarbetet att utveckla nya stamcellsbaserade terapier.

“IndiCell-projektet är ett utmärkt exempel på hur AcouTrap kan användas för att automatisera arbetsflöden för beredning av cellprover och vi är mycket glada över att se hur den senaste uppdateringen av AcouTrap har visat sig vara värdefull i utvecklingen av nya stamcellsbaserade terapier”, säger AcouSorts Commercial Director Agnes Michanek.