AcouSort: Kom till Aktiedagen Lund 26 september för att få veta mer om hur ultraljud kan användas för att bekämpa världens dödligaste sjukdomar

Måndag 26 september 26, 18:30-19:00
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27

På Aktiedagen Lund måndagen den 26 september 2022 kommer AcouSorts Commercial Director Agnes Michanek att tala om hur AcouSorts unika och validerade ultraljudsteknologi kan användas i kampen mot hjärtlungsjukdomar, infektioner och cancer – de tre dödligaste sjukdomarna i världen. AcouSort befinner sig i ett mycket spännande skede av bolagets utveckling med ett växande intresse för dess teknologi från flera life science-bolag.

Mer information: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-1
Aktiespararna streamar live och on demand via Aktiespararnas YouTube-kanal samt via aktiespararna.se