AcouSort inleder projektet AcouPlast: Ska ta fram kostnadseffektiva chip för separation av blodplasma

AcouSort har nu officiellt påbörjat projekt AcouPlast. Projektet har som syfte att utveckla chip för separation av blodplasma direkt i medicinsk diagnostikutrustning. Genom att tillverka chipen i polymermaterial kommer chipen vara mer kostnadseffektiva än de glaschips som används idag. Projektet kommer pågå i tre år framåt.

Som AcouSort tidigare meddelat kommer projektets kostnader uppgå till 1,5 miljoner euro där cirka 1 miljon euro finansieras av det anslag från Eurostars som projektet tilldelades i juni i år. I konsortiet bakom AcouPlast-projektet ingår förutom AcouSort även Lunds universitet, Danmarks tekniska universitet (DTU) samt det danska bolaget Ortofon.

– Äntligen inleds detta projekt där vi tillsammans med världsledande expertis inom akademin och med kompetenta branschkollegor ska utveckla chip i polymermaterial. Vår förhoppning är att de nya kostnadseffektiva modulerna leder till att ännu fler får ta del av klinisk diagnostikutrustning där användaren besparas tidsödande provhantering och därmed kan ge patienter snabbare och säkrare svar, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

AcouSort inleder nu arbetet med designen av den första generationens chip med stöd av datorsimuleringar från DTU. Chipen kommer sedan tillverkas av Ortofon och testas av Lunds universitet. Den svenska delen av Eurostarsfinansieringen kommer från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som stöder AcouSort med 4 miljoner kronor och Lunds universitet med 1 miljon kronor. För de delar av projektet som bedrivs vid DTU och hos Ortofon kommer Eurostarsfinansieringen från danska Innovationsfonden.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.