AcouSort inleder arbetet i projektet Blue4Therapy: Första steget mot framtidens stamcellsbehandling

AcouSort har officiellt startat projektet Blue4Therapy. Projektets syfte är att ta fram en plattform för upprening av patientegna stamceller för vidare användning i kliniska applikationer inom cellterapi och stamcellsbehandlingar, som är områden med stor kommersiell potential. Projektet kommer att pågå i två år och generera intäkter om 300 000 Euro i form av ett forskningsanslag beviljat av Eurostars, vilket AcouSort meddelade i juni 2020.

– Vi är mycket glada att starta detta spännande projekt där vi kommer att utveckla vår unika provberedningsteknik för att möjliggöra innovativ medicinsk behandling för patientnära miljö. Projektet går väl i linje med vår strategi och vision att bli den ledande leverantören av komponenter för beredning av kliniska prover både för diagnostiska och terapeutiska användningar, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Blue4Therapys mål är att utveckla en plattform för att separera specifika stamceller, så kallade blå celler, från patientens egen fettvävnad för behandling av olika sjukdomstillstånd. AcouSorts bidrag till projektet handlar om att ta fram en modul som möjliggör upprening av stamceller i en patientnära miljö. För att expandera användningen av cellterapier och stamcellsbehandlingar behövs nya innovativa lösningar som flyttar behandlingen närmre patienten. Inom detta projekt får AcouSort möjligheten att använda sin unika teknik för att ta fram en lösning som kan hjälpa patienter med kroniska, idag obotliga sjukdomar.

Bakom projektet står ett konsortium bestående av Syddansk Universitet och spin-off-företaget BlueCell Therapeutics, AcouSort samt det danska företaget Novozymes. BlueCell Therapeutics har patenterat användandet av de specifika cellerna som behandling för olika sjukdomstillstånd. De första användningsområdena är behandling av impotens och lymfödem orskad av prostata- respektive bröstcancerbehandling. Målet är att utveckla en produkt som kan användas för att ta fram stamceller från patientens egen fettvävnad.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

För ytterligare information om BlueCell therapeutics, vänligen kontakta:
Søren P. Sheikh, VD
Telefon: +45 2138 0410
E-post: soeren.sheikh@rsyd.dk

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.