AcouSort ingår samarbetsavtal med belgiskt diagnostikbolag

AcouSort har ingått ett samarbete med ett belgiskt diagnostikbolag som arbetar med utveckling av innovativa produkter för patientnära testning. Samarbetet innebär att bolagen tillsammans kommer att ta fram en testplattform baserad på AcouSorts teknologi för användning i det belgiska bolagets produktutveckling. Samarbetet kommer att generera intäkter om 29 500 Euro till AcouSort.

Det belgienbaserade bolaget arbetar med att utveckla en plattform för patientnära diagnostik baserat på helblod, i första hand inriktad på analys av blodceller. På sikt planeras även att utveckla systemet för att kunna analysera fler fraktioner av blodprover. Testplattformen som utvecklas tillsammans med AcouSort kommer att användas för att utvärdera om AcouSort’s teknologi för integrerad blodseparation kan förbättra mätprestandan hos det belgiska bolagets system.

– Vi ser mycket fram emot att påbörja detta spännande samarbete där vår kärnteknologi kommer att utvärderas för integrering i ett innovativt diagnostiskt instrument för patientnära testning. Liksom tidigare nämnt är denna typ av samarbeten mycket viktiga för att på sikt kunna sluta OEM-avtal. Vid ett positivt utfall från denna studie har vi goda förhoppningar om att även detta kommer att leda till ett mer långsiktigt OEM-samarbete säger AcouSorts vd, Torsten Feltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler til diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt och kärlsjukdomar