AcouSort ingår agentavtal med Dr. Sean Higgins och tar sitt första steg in på den amerikanska marknaden

Regulatory
AcouSort AB (“AcouSort”) meddelar idag att bolaget har tecknat ett avtal med Dr. Sean M. Higgins, inom vilket Dr. Higgins kommer vara exklusiv nordamerikansk agent för bolagets produkter AcouWash och AcouTrap. Avtalet innebär att Dr. Higgins kommer att ansvara för marknadsföring och försäljning av produkterna på den nordamerikanska marknaden. Denna satsning innebär AcouSorts första viktiga steg in på den viktiga amerikanska marknaden. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan. Dr. Higgins innehar en PhD i cell- och molekylärbiologi från State University of New York och har många års industrierfarenhet inom bland annat affärsutveckling, kundrelationer och teknikutveckling. Dr. Higgins driver ett eget konsultbolag, Syllogistech LLC, genom vilket han kommer att bedriva sina aktiviteter för AcouSort.

Dr. Sean M. Higgins erhöll en PhD i cell- och molekylärbiologi från State University of New York och har därefter haft en vetenskaplig karriär, bland annat som Visiting Fellow på Cornell University. År 2002 valde Dr. Higgins att gå vidare med en mer kommersiell karriär inom Life Science och har därefter innehaft seniora positioner på företag så som Meso Scale Discovery, Covance Laboratories, Luminex Corporation och senast Plasmonix, Inc. I dessa roller har Dr. Higgins byggt upp ett omfattande kontaktnät inom Life Science i Nordamerika och har erfarenhet av att bygga framgångsrika affärer. I rollen som exklusiv nordamerikansk agent för AcouSort kommer Dr. Higgins att ansvara för marknadsföring och försäljning av AcouWash och AcouTrap. Dr. Higgins inleder sitt uppdrag för AcouSort med omedelbar verkan och ersättningen för uppdraget utgörs av en kombination av en fast månatlig summa och en rörlig del baserad på försäljning. Agentavtalet kan sägas upp av båda parter med 30 dagas varsel.

VD Torsten Freltoft kommenterar

“Vi är mycket glada att kunna meddela att vi har ingått ett avtal med Dr. Sean M. Higgins om att han ska verka som nordamerikansk agent för våra produkter AcouTrap och AcouWash. Detta avtal innebär att vi nu på allvar börjat satsa på den viktiga och lukrativa amerikanska marknaden. Dr. Higgins har ett mycket gediget kontaktnät inom Life Science-branschen i Nordamerika och har dessutom under många års tid arbetat med affärsrelationer och försäljning. Han innehar även en PhD i cell- och molekylärbiologi, vilket gör att han har en djup vetenskaplig förståelse för våra produkter och dess fördelar. Jag är övertygad om att Dr. Higgins kommer prestera mycket väl i rollen som agent för AcouSort.