AcouSort: Första samarbetsfasen med belgiskt diagnostikföretag genomförd

AcouSort har genomfört den första fasen av det tidigare aviserade samarbetsprojektet med ett belgiskt diagnostikföretag som utvecklar innovativa produkter för patientnära testning. AcouSort har under de senaste månaderna utvecklat och nu även levererat en testplattform baserad på AcouSorts teknik till det belgiska bolaget. Samarbetet fortsätter med ytterligare utvärderingar av plattformen vid bolagets anläggning. Samarbetet har initialt genererat intäkter på 29 500 euro.

Det belgiska företaget utvecklar en plattform för patientnära diagnostik baserad på helblod, inledningsvis med fokus på analys av blodceller. På lång sikt finns det planer på att utveckla systemet för att även kunna analysera andra fraktioner av blodprover. AcouSort har under de senaste månaderna framgångsrikt utvecklat en testplattform som kombinerar AcouSorts kärnteknologi med det belgiska företagets analysteknik. Nu när testplattformen är klar kommer det belgiska företaget att kunna ta nästa steg och utvärdera om AcouSorts teknik för integrerad blodseparation kan förbättra deras systems mätprestanda.

“Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta med nästa fas av vårt samarbete, där testplattformen kommer att användas för att utvärdera om vår teknik kan integreras i företagets innovativa diagnostiska instrument för patientnära testning. Vi uppskattar den här typen av samarbeten mycket, eftersom de banar väg för nya OEM-avtal. Om resultatet av utvärderingen är positivt har vi goda förhoppningar om att detta kan leda till ett långsiktigt OEM-samarbete, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.