AcouSort förser Lunds universitet med unik förfokuseringsteknik för att möjliggöra cellseparation med hög precision

AcouSort har fått en order från Lunds universitet att utveckla och leverera ett modifierat AcouWash2-system med en unik förfokuseringsfunktion för att med hög precision separera ut tumörceller från vita blodkroppar. Projektet kommer att generera intäkter om 500 000 kronor under 2023.

Genom att använda förfokuseringsteknik kommer det modifierade AcouWash-systemet att göra det möjligt att med hög precision separera ut celler som är mycket lika i storlek och vikt. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt att utveckla en rad nya tillämpningar för forsknings- och diagnostikändamål. En ambition är att utveckla en diagnostisk applikation som kan identifiera cancerceller i ett mycket tidigt skede, något som har potential att öka överlevnaden bland cancerpatienter. En annan ambition med projektet är att utveckla en forskningsapplikation som kan separera olika typer av vita blodkroppar från varandra för att möjliggöra separata analyser av de olika populationerna.

“Att arbeta med kunder inom akademin är mycket viktigt för AcouSort. Ur ett globalt perspektiv är den kommersiella potentialen stor, men det är bara en anledning till att dessa kunder är attraktiva för oss. Genom att samarbeta med ledande universitet får vi också mycket kunskap som kan nyttjas för att driva utvecklingen av vår unika teknik framåt,” säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.