AcouSort får toppbetyg från Eurostars för projekt kring stamcellsbehandling

Regulatory

Projektet Blue4Therapy, där AcouSort AB (publ) är medsökande, rankas på plats 17 av 449 kandidater som ansöker om anslag från Eurostars. Om projektet får anslag kommer det att leda till att AcouSort kan accelerera utvecklingen av sin teknik för användning i kliniska applikationer inom cellterapi och stamcellsbehandlingar, som är områden med stor kommersiell potential.

– Det är mycket positivt att vi återigen har fått toppbetyg från Eurostars, denna gång för ett projekt där vi bidrar med vår unika provberedningsteknik för att möjliggöra innovativ medicinsk behandling. Det går i linje med vår strategi och vision om att bli den ledande leverantören av komponenter för beredning av kliniska prover, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Blue4Therapys mål är att utveckla en plattform för att separera ut specifika stamceller, så kallade blå celler, från fettvävnad för behandling av olika sjukdomstillstånd. Projektet är planerat att löpa över två år och genererar intäkter om 300 000 euro till AcouSort. Det slutgiltiga beslutet om anslag meddelas senast under juli månad.

Bakom projektet står ett konsortium bestående av Syddansk Universitet och spin-off-företaget Regenerative Therapeutics, AcouSort samt det danska företaget Novozymes. Regenerative Therapeutics har patenterat användandet av de specifika cellerna som behandling för olika sjukdomstillstånd. De första användningsområdena är behandling av impotens och lymfödem orskad av prostata- respektive bröstcancerbehandling . I projektet ska AcouSort bidra med sin separationsteknologi för att göra det möjligt att isolera och anrika cellerna på ett effektivt sätt. Målet är att utveckla en produkt som kan användas för att ta fram stamceller från patientens egen fettvävnad.

Fakta om Eurostars

Utvärderingen och rankingen har gjorts av en fristående expertjury utnämnd av Eurostars. Eurostars är ett program i samarbete mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, finansierat av nationella budgetar hos de 36 deltagande länderna i Eurostars och av EU genom Horizon 2020. Juryns bedömning grundar sig på flera kriterier relaterat till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos parterna som driver projektet.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

För ytterligare information om Regenerative Thrapeutics, vänligen kontakta:

Søren P. Sheikh, VD
Telefon: +45 2138 0410
E-post: soeren.sheikh@rsyd.dk

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.