AcouSort får order från Instrumentation Laboratory värd 42 000 USD

Regulatory

AcouSort kommer under våren att utföra ett produktutvecklingsprojekt i samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) för att säkerställa att implementeringen av AcouSorts teknologi i företagets kliniska analyssystem fortskrider enligt plan. Projektet kommer generera intäkter om 42 000 US dollar för 2020 och är det andra uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.

– Det är mycket positivt att AcouSort ännu en gång får möjlighet att fördjupa samarbetet med IL och säkertställa att produktutvecklingen hos företaget går framåt enligt plan. Det är andra gången på kort tid som IL efterfrågar AcouSorts tekniska expertis, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.