AcouSort får Notice of Allowance i USA för patent på chip tillverkade i plast

Regulatory

Den amerikanska patentmyndigheten, USPTO, har gett AcouSort en så kallad Notice of Allowance för en av sina patentansökningar. Innovationen avser hur man designar och konstruerar akustofluidic-enheter tillverkade i plast, och köptes ursprungligen från Danmarks Tekniske Universitet, DTU, år 2018.

År 2018 förvärvade AcouSort en innovation från DTU som beskriver ett nytt sätt att designa och använda akustofluidiska enheter gjorda av mjuka material som polymerer, som kan ersätta komponenter av kisel eller glas.

Sedan förvärvet av patenträttigheterna från DTU har AcouSort, Lunds universitet, DTU och det danska företaget Ortofon tillsammans arbetat med att utveckla praktiska konstruktioner och metoder för att producera polymerbaserade enheter genom AcouPlast-projektet som stöds av Eurostars/Vinnova.

Tillsammans med en innovation om hur man effektivare kan tillverka AcouSorts akustiska chip, som AcouSort förvärvade från DTU 2021, blir separationschips lättare att tillverka i höga volymer på ett mer kostnadseffektivt sätt. Det kommer ta 3-4 år av ytterligare forskning och utveckling innan den nya typen av chip tillverkade i plast får en kommersiell betydelse.

– Potentialen i att göra separeringsmoduler i plast istället för glas ska inte underskattas, särskilt inte i kombination med den andra uppfinningen som vi förvärvade från DTU, vars syfte är hur man enklare producerar ultraljud. Vägen är nu öppen för att producera billiga separationsmoduler, som möjliggör applicering av engångsförbrukningsmaterial. Sådana förbrukningsvaror krävs oftast vid hantering av blodprover från patienter inom primärvården eller terapeutiska miljöer för att undvika potentiell korskontaminering mellan patientprover, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AcouSort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 klockan 13.05.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.