AcouSort får CE-märkning för AcouWash – öppnar för OEM-samarbeten och kommersialisering

AcouSort erhåller CE-märkning för AcouWash. Märkningen innebär att AcouWashs teknik nu kan kommersialiseras, vilket förväntas leda till ett flertal viktiga strategiska OEM-samarbeten.

– Intresset för AcouWash har varit stort under hösten. Att få klart detta innan årets slut har varit av högsta prioritet för oss. Med CE-märkningen på plats kan vi nu på allvar påbörja vårt arbete med att få ut tekniken på marknaden och inleda fler strategiska OEM-samarbeten, säger AcouSorts vd, Torsten Feltoft.

CE-märkningen möjliggör för AcouSort att etablera sin separationsteknologi på life science-marknaden. Med AcouWash kan företaget erbjuda teknologin i ett format som gör det möjligt för potentiella samarbetspartners att utvärdera och inkorporera den i sin interna applikationsutveckling. Vid framgångsrika resultat kan de därefter välja att integrera AcouSorts teknologi i sina kommersiella instrument. AcouSorts möjligheter att sluta OEM-avtal med industriella aktörer ökar därmed väsentligt. Tidigare har företaget tagit fram demonstrationsmaterial, så kallade Application Notes, för att demonstrera AcouWashs användningsområden. Som ett resultat av det arbetet har AcouSort tidigare kunnat meddela att ett AcouWash-system har installerats för utvärdering hos en stor japansk industriell aktör.

AcouWash är ett forskningsverktyg som baseras på så kallad akustofores och används för separation av blodkomponenter samt rengöring och anrikning av cellprover. Tekniken ger möjlighet till en större grad av automatisering samt är mer skonsam mot celler än den traditionella metoden att centrifugera prover. AcouSort erbjuder även sin teknik i form av moduler som kan integreras i tredjepartsinstrument inom diagnostik och patientnära testning.

Om CE-märkning
CE-märkning är en certifiering för produkter som säljs inom EU, som indikerar en produkts konformitet med hälso- och säkerhetskrav samt förenlighet med miljökrav. CE-märkning är ett krav för att AcouSort ska kunna sälja och leverera AcouWash-system till kommersiella kunder.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.