AcouSort får 1,25 miljoner kronor i Vinnova-finansiering för utveckling av individualiserade stamcellsbehandlingar

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) får finansiering från Vinnova för projektet IndiCell. Syftet med projektet är att möjliggöra övergången av nya stamcellsbehandlingar från forskning till en klinisk miljö. Projektet planeras att löpa över fem år och generera intäkter på 1,25 miljoner SEK till AcouSort.

– Vi är mycket glada över att kunna starta det här projektet där vi kommer att bidra med vår unika akustiska teknik för att införa kliniska arbetsflöden för individualiserad stamcellsterapi. Tillsammans med Blue4Therapy-projektet har vi nu två offentligt finansierade projekt relaterade till stamcellsterapier. Det betyder att vi kan påskynda vår applikationsutveckling ytterligare för stamcellsrelaterade kliniska behandlingar, ett område med mycket stor kommersiell potential, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Sjukdomar som idag är obotliga kommer i framtiden kunna behandlas med hjälp av så kallade inducerade pluripotenta stamceller, som utvinns från patientens egna friska celler. Det övergripande syftet med IndiCell är att bygga upp en unik och stark miljö som fokuserar på sådana indivudualiserade stamcellsbehandlingar, för att minska riskerna och övervinna de hinder som uppstår vid övergången från grundforskning till innovationer och vidare till kliniska tillämpningar. I projektet kommer det byggas upp en innovationsmiljö bestående av aktörer från tre olika sektorer; akademiska forskare (Lunds universitet, Karolinska Institutet och KTH), sjukvård (Vecura, SUS) samt små och medelstora företag (BioLamina, AcouSort, MagicBioprocessing). AcouSorts roll kommer att vara att utveckla standardprocedurer för cellhantering baserat på akustisk separation. IndiCell är en av 11 innovationsmiljöer inom precisionshälsovård som Vinnova investerar i, i syfte att bana väg för en mer förebyggande, exakt och jämlik hälsovård och stärka Sverige som en life science-nation.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.