AcouSort expanderar till flödescytometri

AcouSorts unika teknik finner sin väg till ett växande antal applikationer inom forskning, diagnostik och cellterapi. Det senaste exemplet på detta är ett nytt samarbete med ett ledande life science-företag som utvecklar produkter för flödescytometri, en teknik som snabbt karaktäriserar celler eller partiklar. Det gemensamma projektet kommer att utvärdera AcouWashs förmåga att förbättra beredning och upprening av prov före analys med flödescytometri.

Det nya samarbetet omfattar leasing av ett AcouWash-system och applikationssupport. Syftet med det gemensamma projektet är att upprätta protokoll och generera data på en mängd olika provtyper för att säkerställa att tekniken ger stabila resultat. Den verkliga nyttan med projektet är potentialen att validera fördelarna med att använda AcouWash för att automatisera provberedning för flödescytometri.

Det finns flera potentiella utfall av detta projekt. AcouWash kan visa sig vara lämplig som ett fristående verktyg. På längre sikt kan AcouWash-tekniken integreras i början av flödescytometrisystemet. På detta sätt passar projektet väl in i AcouSorts strategi att gå från forskning till försäljning där företagets benchtop-produkter kan användas som forsknings- och innovationsplattformar för att bygga OEM-samarbeten.

Det första steget i projektet är att utvärdera och säkerställa att tekniken är kompatibel med den stora variation av provmatriser som partnerföretaget avser att arbeta med.

“Flödescytometriprojektet är mycket viktigt för AcouSort eftersom det har potential att validera vår teknik inom ett viktigt område för företaget. Vår projektpartner är ett renommerat life science-företag baserat i USA med ett genuint intresse för vår teknik och potentiellt en värdefull OEM-kund i framtiden”, säger AcouSorts Commercial Director Agnes Michanek.