AcouSort erhåller EU-bidrag på SEK 1.8 millioner

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) meddelar idag att bolaget har beviljats ett EU-bidrag om sammanlagt 179 937 EUR. Motivet för bidraget är att ge AcouSort finansiella medel för att testa ett nytt material för ultraljudstransduktorer som är bättre lämpat för engångschip inom akustofluidik. Bidraget är en del av ett större anslag om cirka 3 MEUR som har delats ut av EU Future and Emerging Technologies (FET)-programmet till BioWings-projektet, vilket AcouSort är delaktigt i.

Om BioWings-projektet

BioWings-projektet består av sammanlagt sju företag, universitet och forskningsinstitutioner från Danmark, Israel, Schweiz, Italien och Sverige och syftar till att testa ett nytt material för att generera ultraljud samt utvärdera olika tillämpningar för materialet. AcouSorts roll i projektet är att designa akustofluidikchip, där ultraljudet skall användas för att separera celler och att i nära samarbete med Professor Laurells forskargrupp, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds Universitet, testa hur väl det nya materialet fungerar för tillämpningar inom klinisk diagnostik, där bland annat separering av bakterier ur blodprov för diagnos av blodförgiftning (sepsis) kommer utvärderas. BioWings-projektet har tilldelats ett EU-bidrag om sammanlagt cirka 3 MEUR, av vilka AcouSort kommer att erhålla 179 937 EUR och Institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds Universitet kommer disponera 621 250 EUR.

VD Torsten Freltoft kommenterar

“Det är glädjande att kunna meddela att vi har beviljats ett finansiellt stöd från EU för BioWings-projektet som vi är en del av. Detta är ytterligare ett kvitto på att AcouSorts strategi att vara en “preferred partner” inom utveckling av akustofluidiklösningar är framgångsrik. Vi förväntar oss att det nya ultraljudsproducerande materialet som vi ska utvärdera för akustofluidikchip kommer att vara bättre lämpat för tillämpningen än de material som används idag. Det har potential för både en högre effektivitet och en enklare och därmed billigare integration med mikrofluidikchip. Detta är särskilt viktigt för engångschip avsedda för kliniska tillämpningar och produktion i stora volymer, eftersom återanvändning av chip i dessa tillämpningar är omöjlig på grund av kostnad och svårighet med sterilisering mellan testerna. Vi ser fram emot ett produktivt projekt där vi kommer att arbeta i framkanten av akustofluidikforskningen, utveckla och utvärdera nya typer av produkter inom klinisk akustofluidik”.