AcouSort erhåller bidrag från EU:s Horizon 2020-program

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) meddelar idag, den 25 oktober 2018, att bolaget kommer att erhålla ett bidrag om 50 000 EUR från EU:s Horizon 2020-program. Detta bidrag avser bolagets så kallade fas 1-projekt som syftar att skapa en solid affärsplan för bolagets OEM-produkt för blod/plasmaseparation, vilken går under arbetsnamnet AcouPlasma. Projektet inom ramarna för bidraget är fem månader långt och kommer inledas med omedelbar verkan. 40 procent av beloppet kommer att utbetalas till AcouSort så snart bidragsavtalet signerats av båda parter och resterande 60 procent kommer att utbetalas i samband med projektets avslutande. Produkten som utvecklas inom ramarna för projektet ligger i linje med AcouSorts uttalade strategi att utveckla OEM-komponenter för blod/plasmaseparation till aktörer verksamma inom Point-of-Care-applikationer.

AcouPlasma-modulen som utvecklas i projektet automatiserar och effektiviserar processen att ta bort celler från blod och få tillgång till blodplasma. Modulen förenklar även slutanvändarens arbetsflöde och kan avsevärt minska antalet manuella steg. Genom en unik design möjliggör AcouPlasma-modulen fullständig integration av centrifugering i diagnostiska system för att därigenom göra systemen patientnära (Point-of-Care).

EU:s Horizon 2020-program är uppdelat i dels fas 1-projekt med bidrag för utveckling av affärsplaner och dels fas 2-projekt med bidrag för implementering av affärsplaner. Fas 1-projekt erhåller bidrag om 50 000 EUR och fas 2-projekt erhåller i regel bidrag mellan 1 MEUR och 2,5 MEUR. Det är AcouSorts intention att efter genomförandet av fas 1-projektet under 2019 även lämna in en ansökan om ett fas 2-bidrag.

VD Torsten Freltoft kommenterar

“Det är glädjande att kunna meddela att vi erhåller ett fas 1-bidrag från EU:s Horizon 2020-program. Vi har fått bidraget i hård konkurrens med andra sökande och att vi får bidraget är ett kvitto på AcouSort-teamets kompetens och innovationsförmåga. Bidraget ger oss en finansiell styrka att kunna driva AcouPlasma-projektet i högt tempo under kommande månader och lägger dessutom grunden för en större bidragsansökan till Horizon 2020, vilken vi avser att lämna in under 2019.”