AcouSort erhåller 400 000 euro i Eurostars-anslag för att separera blodplasma med ultraljud i polymerchip

Regulatory

AcouSort AB (publ) (“AcouSort”) erhåller finansiering av Vinnova genom Eurostars för projektet AcouPlast. Projektets mål är att utveckla kostnadseffektiva moduler för att separera ut plasma från blod med hjälp av ultraljud, för att ersätta dagens tidsödande centrifugering. Anslaget gäller cirka 400 000 euro fördelat över 3 år.

Eurostars är ett program i samarbete mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, finansierat av nationella budgetar hos de 36 deltagande länderna i Eurostars och av EU genom Horizon 2020. Tidigare meddelades att projektet fått toppbetyg av Eurostars fristående expertjury. Juryns bedömning grundar sig i flera kriterier relaterat till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos samarbetsparterna bakom projektet.

– De goda betygen från Eurostars bekräftade att vi är på rätt väg med våra OEM-moduler för separation av blodplasma. Att vi nu får anslaget innebär att vi kommer kunna accelerera utvecklingen av vår patentsökta metod för akustisk separation i polymerchip vilket är ett område med stor kommersiell potential, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.  

En stor del av de blodprov som analyseras i vården måste centrifugeras före analysen. Projektet har som mål att utveckla en modul som ersätter dagens tidsödande centrifugeringsprocess och möjliggör snabb automatiserad analys direkt på avdelningen. Idag tillverkas AcouSorts separationschip av glas men målet är att kunna tillverka dessa mer kostnadseffektivt i polymermaterial. Detta bygger vidare på en tidigare patentansökan i samarbete mellan AcouSort och Danmarks tekniska universitet (DTU). I konsortiet bakom AcouPlast-projektet ingår utöver AcouSort och DTU även Lunds universitet med experter på att testa chippens funktion samt det danska bolaget Ortofon med expertis inom tillverkning av polymerkomponenter på mikroskalan. Projektet kommer pågå i tre år och den totala kostnaden uppgår till drygt 1,5 miljoner euro, varav Eurostars bidrar med cirka 1 miljon euro.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2019. 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.