AcouSort deltar i ett nytt viktigt CAMP-projekt

AcouSort ska delta i ytterligare ett CAMP-projekt. Målet är att utveckla en GMP-godkänd produktion av stamceller. I projektet medverkar även till exempel Region Örebro län, Region Västerbotten och VivaBioCell. CAMP:s övergripande målsättning är att etablera sig som ett internationellt centrum inom cell- och genterapi.

AcouSort är sedan tidigare – tillsammans med bland andra Astra Zeneca, GE Healthcare och Region Skåne – involverade i ett annat CAMP-projekt med målet att rena upp stamceller med hjälp av akustofores. I det nystartade CAMP-projektet, med syfte att skapa en GMP-godkänd produktion av stamceller, kommer AcouSorts AcouTrap-teknologi att användas för att extrahera exosomer från stamcellsodlingarna. Dessa används sedan till kvalitetskontrollera den färdiga produkten.

– Det är ett mycket spännande projekt som nu startats tillsammans med våra partners. Vi får möjlighet att utveckla användningen av AcouTrap teknologi för monitorering av tillverkningen och kvalitetskontroll av stamceller. Vi ser mycket fram emot att bidra med våra djupgående kunskaper kring preparation av exosomprover till detta viktiga projekt. På så sätt hjälper vi till med att stärka Sveriges position när det gäller avancerade terapier, säger AcouSorts VD, Torsten Freltoft.

Om CAMP

CAMP driver olika delprojekt, varav AcouSort medverkar i två, och den övergripande målsättningen är att etablera CAMP som ett internationellt erkänt centrum inom cell- och genterapi. CAMP har beviljats anslag om 48 MSEK från Sveriges Innovationsmyndighet Vinnova och kommer pågå under sex år. Centrumets forskningsverksamhet fokuserar på teknologi kring utveckling, tillverkning och logistik för avancerade terapiläkemedel, men adresserar också utmaningar kring regelverk, hälsoekonomi, affärsmodeller och etik. Syftet är att bidra till ett bättre innovations- och företagsklimat och effektivare behandlingar inom sjukvården, samt på sikt attrahera investeringar i Sverige från globala life science-aktörer.

Mer information om AcouSort och CAMP finns på acousort.com respektive atmpsweden.se.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin samt hjärt- och kärlsjukdomar.