AcouSort deltar i banbrytande projekt för att realisera potentialen i forskning om extracellulära vesiklar

AcouSort ingår i det prestigefyllda EVEREST-projektet – ett banbrytande konsortium inom forskning om extracellulära vesiklar (EV), som nyligen fick finansiering från EU. Projektet samlar 22 institutioner från 11 länder och koordineras av University College Dublin. Det tvärvetenskapliga konsortiet kännetecknas av en ambitiös plan med över 285 månaders personalutbyte, som engagerar minst 81 stipendiater.

EVEREST-projektet handlar om att utveckla och expandera EV-forskningen och kommer att fokusera på fyra nyckelområden: standardisering av karakterisering och isolering av EV, kartläggning av EV i hälsa och sjukdom och förbättra möjligheten att upptäcka translationella biomarkörer, främjande av EV-baserade terapier och läkemedelsleverans samt kommersiell utveckling av EV-baserade tekniker.

Inom ramen för EVEREST kommer AcouSort att vara värd för externa forskare från en rad olika institutioner runt om i Europa med syfte att lära sig av deras expertis och utbilda dem i hur akustofluidik erbjuder unika möjligheter att avsevärt förbättra hastighet och noggrannhet inom EV-forskning.

Som en del av projektet kommer AcouSort också att placera en del av sin personal på kortare uppdrag vid olika institutioner. Under utstationeringarna kommer AcouSorts medarbetare att arbeta med AcouTrap systemet för att isolera nya provtyper och för att utvärdera de upprenade proverna med nya analysmetoder och därmed generera ytterligare valideringsdata för AcouTrap-systemet.

EVEREST-projektet ger AcouSort en fantastisk möjlighet att sprida viktig kunskap om våra produkter och vår teknik. Projektet kommer att producera viktig data från AcouTrap-systemet, vilket kommer att vara till stor nytta i vårt arbete med att etablera denna produkt som ett state-of-the-art system för provberedning av EV”, säger Agnes Michanek, Commercial Director på AcouSort.