AcouSort deltar i Advanced Therapies Week för att utöka sitt cellterapinätverk

Phacilitate Network består av över 1 800 branschexperter inom cell- och genterapi. I 20 år har nätverket varit värd för Advanced Therapies Week för kunskapsdelning, relationsbyggande och avtalsslutande. Den 16-19 januari kommer AcouSort att delta i Advanced Therapies Week för första gången för att samverka med företag som arbetar med nuvarande och nästa generations teknologier för cell- och genterapi.

Beslutet att delta i Advanced Therapies Week är en följd av att AcouSort gjort betydande framsteg inom cellterapiområdet det senaste året. Aktuella samarbeten och diskussioner har visat att företagets teknologi har en avgörande roll att spela för att göra tillverkningen av cellterapier mycket effektivare. Under mötet kommer AcouSort att ge en posterpresentation om dess nyligen utvecklade cellhanteringsteknik med hög processhastighet inriktad mot cellterapiapplikationer.

“Advanced Therapies Week är det primära nätverksmötet för industriledare inom cell- och genterapi. Det fokuserar specifikt på nästa generations lösningar som stödjer bioteknikindustrin, vilket gör evenemanget till ett utmärkt tillfälle att presentera de fantastiska fördelarna med vår teknologi” säger Torsten Freltoft, AcouSorts VD.