AcouSort: Cellterapisamarbetet med ett ledande globalt life science-företag fortsätter att expandera

Regulatory

I januari 2023 rapporterade AcouSort att företagets samarbete med ett globalt life science-företag verksamt inom cellterapiområdet hade utökats med en andra fas. Den andra fasen av samarbetet har avslutats framgångsrikt och samarbetsföretaget har nu beställt en utvärderingsuppställning för att fortsätta testa potentialen hos AcouSorts teknologi internt. De nya aktiviteterna kommer att generera ytterligare intäkter på 50 000 EUR 2023.

Det fortsatta samarbetet syftar till att mer i detalj utforska robustheten och anpassningsförmågan hos AcouSorts AcouWash-teknologi för partnerns specifika applikation och är ett viktigt steg mot utvecklingen av OEM-komponenter till partnerföretagets framtida cellterapiprodukter och -instrument. Utvecklingen av samarbetet är ytterligare en verifiering av den kommersiella potentialen i AcouSorts fokus på att utveckla teknologi mot färdiga OEM-separationsmoduler för cellterapiprodukter i kliniska miljöer.

“Vi är oerhört glada över att se den positiva utvecklingen av detta viktiga samarbete som passar perfekt in i vår strategiska kommersiella ambition att göra resan från partnerinnovation till återkommande försäljning av OEM-komponenter”, säger AcouSorts kommersiella direktör Agnes Michanek.

Denna information är sådan information som AcouSort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2023 8:50.